Príklady dobre praxe

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA PODPORU SYSTÉMOVEJ VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INFRAŠTRUKTÚRY V DOMÉNE ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA A ZDRAVOTNÍCKE TECHNOLÓGIE, KÓD OPVaI-VA/DP/2019/1.1.3-11

1-project-card

Výskum superiónových vodičov s argyroditovou štruktúrou

1-project-card

Výskum nových materiálov metódami pokročilej diagnostiky

1-project-card

Progresívny výskum úžitkových vlastností materiálov a výrobkov na báze dreva

1-project-card

Nové nanomagnetické materiályPoužívaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.