Elektronické bulletiny

V  informačných e- bulletinoch sa budeme pre vás snažiť zhrnúť za posledné obdobie vždy operatívne všetky nové a užitočné informácie. Môžete v ňom nájsť prehľad aktuálnych záležitostí, nové usmernenia, príručky, informácie o aktuálnom stave výziev, o pripravovaných podujatiach, seminároch, či plánovaných výzvach.

Veríme, že informácie budú pre Vás nápomocné pri predkladaní ďalších žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP), ale aj pre udržanie si prehľadu a získanie praktických rád.

tím Informovania a komunikácie VA

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.