Informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02) v Banskej Bystrici

Výskumná agentúra organizuje informačný seminár pre prijímateľov NFP v rámci výzvy na podporu Priemyselných výskumno-vývojových centier v oblastiach špecializácie RIS3 SK (kód OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)

Seminár sa uskutoční dňa 18.07.2017 (utorok) v priestoroch Mestského úradu v Banskej Bystrici, na ulici Československej armády 26.

P R O G R A M

 

09:00 – 09:45   Registrácia
10:00 – 10:40   Projektové riadenie
10:40 – 11:20   Finančné riadenie 
11:20 – 11:40   Coffee break- prestávka
11:40 – 12:40   Proces Verejného obstarávania 
12:40 – 13:00   Informovanie a komunikácia (publicita) 
13:00 –   Diskusia, záver seminára

 

 Prezentácie 

 

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia 18.07.2017 10:00
Koniec podujatia 18.07.2017 15:00
Začiatok registrácie 21.06.2017 09:00
Kapacita 67
Registrovaní 68
Dostupné miesto -1
Koniec registrácie 05.07.2017 22:00
Na túto udalosť registracie nepríjimame.
Zdieľať toto podujatie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.