Dokumenty prijímateľ

Príručka pre prijímateľa NFP, verzia 9.0

Príručka k procesom VO

Manuál pre informovanie a komunikáciu

Aktualizácia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.