Dokumenty prijímateľ


 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

Príručka pre prijímateľa NFP, verzia 3.0 - OPII (účinná od 2.7.2021)

Príručka k procesom VO

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (účinná od 15.6.2021)

Manuál pre informovanie a komunikáciu

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.