Dokumenty prijímateľ


 

 

Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii VA

 

Príručka pre prijímateľa NFP, verzia 2.0 - OPII

Príručka k procesom VO

Manuál pre informovanie a komunikáciu

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.