Okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií

Výskumná agentúra organizovala Okrúhly stôl so zástupcami výskumných inštitúcií, ktorý sa uskutočnil dňa 18.01.2018 (štvrtok) v priestoroch Výskumnej agentúry, zasadacia miestnosť 1.16

 

P R O G R A M

11,00 Úvod – privítanie

Stanislav Sipko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ Sekcie štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR 

11,10 - 11,30 Aktuálny stav prípravy nových výziev VA   

Stanislav Sipko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry

11,30 - 11,50 Diskusia

11,50 - 12,05 Nové prístupy a praktické aspekty podávania Žiadostí o NFP    

Andrea Uhrínová, riaditeľka Odboru stratégií, monitorovania a komunikácie

12,05 - 12,20 Diskusia

12,20 – 12,40 coffee break

12,40 – 12,55 Praktické aspekty implementácie projektov OPVaI v rámci podávania Žiadosti o platbu  

Zuzana Kyselová, riaditeľka Odboru implementácie komplementárnych projektov

12,55 – 13,10 Diskusia

13,10 – 13,25 Praktické aspekty implementácie projektov OPVaI v rámci kontroly VO  

František Bilčík, riaditeľ Odboru verejného obstarávania a právnych záležitostí

13,25 – 13,40 Diskusia

13,40 – 14,00 coffee break

14,00 – 14,30 Povinnosti publicity pri implementácii projektov OPVaI/Udržateľnosť projektov OPVaI 

Andrea Ostrihoňová, manažérka pre informovanie a komunikáciu

Zuzana Kyselová, riaditeľka Odboru implementácie komplementárnych projektov   

14,30 – 15,00 Diskusia, závery

 

Prezentácie: 

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia 18.01.2018 11:00
Koniec podujatia 18.01.2018 15:00
Kapacita 20
Dostupné miesto 20
20
Zdieľať toto podujatie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.