OKRÚHLY STÔL - Koncept podpory teamingových výskumných centier z operačného programu Výskum a inovácie

Výskumná agentúra organizovala Okrúhly stôl - Koncept podpory teamingových výskumných centier  z operačného programu Výskum a inovácie, ktorý sa uskutočnil dňa 21.02.2018 (streda) v priestoroch Výskumnej agentúry, zasadacia miestnosť 2.2

P R O G R A M

1.    Úvod a privítanie hostí 

Rastislav Igliar, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov MŠVVaŠ SR

Stanislav Sipko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry

2.    Základné princípy platné pre podporu teamingových výskumných centier z OP Výskum a inovácie/zámery výziev na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier                

Stanislav Sipko, generálny riaditeľ Výskumnej agentúry

  Diskusia

3.    Všeobecné informácie k príprave výziev

Andrea Uhrínová, riaditeľka odboru stratégie, monitorovania a komunikácie

Diskusia

4.    Výskumno – vývojový zámer k Žiadosti o NFP

Vladimír Bořík, vedúci oddelenia stratégie a programovania

Diskusia

 5.       Rôzne 

 

Prezentácie 

PODROBNOSTI K PODUJATIU

Začiatok podujatia 21.02.2018 10:00
Koniec podujatia 21.02.2018 13:00
Kapacita 12
Dostupné miesto 12
12
Zdieľať toto podujatie

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.