Gravicky prvok - pásik - EEA

Zoznam podporených projektov

 

 

 Rozvoj obchodu, inováciá a MSP

Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania BIN BF02 

Kód projektu

Názov projektu

Prijímateľ

Projektový grant

Zmluva

Stav

BIN BF02_2021_004

Teaching Evidence-Based Research with a Focus on Ambient Assisted Living

Univerzita Komenského

v Bratislave

9 767,00 €

zmluva 

prebieha

 

Výzva na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom BIN SGS03 

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Projektový grant Zmluva Stav
BIN SGS03_2022_002

Smart Systems as a Tool to Reduce the Carbon Footprint

of Green Industrial Technologies

Žilinská univerzita

v Žiline

199 944,20 € zmluva  prebieha
BIN SGS03_2022_001 Bergen to Bratislava: Knowledge and Human Capital Exchange

Univerzita Komenského

v Bratislave

176 393,25 € zmluva prebieha
BIN SGS03_2022_003

Raising Excellence in Research and Project Management and Administration

through Close Cooperation

Slovenská technická univerzita

v Bratislave

178 808,00 € zmluva prebieha

 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom BIN SGS02

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Projektový grant Zmluva Stav
BIN SGS02_2021_003

Urban and community sustainability in planning

and architecture

Slovenská technická univerzita

v Bratislave

200 000,00 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_009

Interactive digital tools in practical vocational

education

Súkromná stredná odborná škola DSA 197 463,70 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_005

Innovative education as a tool to reflect labour market

needs and environmental challenges

Stredná odborná škola gastronómie a služieb,

Prešov

198 472,20 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_001

Green innovations in student final theses and

semestral projects

Slovenská technická univerzita

v Bratislave

185 342,75 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_007

Development of modern engineering educational program in the field

green intelligent manufacturing

Žilinská univerzita v Žiline 199 647,95 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_011 Circular Society Challenges in the Economy 4.0

Vysoká škola ekonómie a manažmentu

v Bratislave, s. r. o.

186 900,00 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_013

Research and Implementation of Green Innovations

in Landscape Architecture

Slovenská poľnohospodárska univerzita

v Nitre

179 175,00 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_002 University Enhancing the Smart Active Aging Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 156 366,00 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_008 Ready for 21st Century

Stredná odborná škola techniky a služieb,

Pod amfiteátrom 7, Levice

158 850,00 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_010 Future Innovations in Teaching Science Today Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava 47 030,00 € zmluva prebieha
BIN SGS02_2021_004 Education Content Engineering Hub Slovenská technická univerzita v Bratislave 200 000,00 € zmluva prebieha

  

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 02

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Projektový grant Zmluva Stav
BIN 02_2021_002 Bridging the gap for people with food restrictions - Safe Food BA Solar, s.r.o. 764 625,94 € zmluva  prebieha
BIN 02_2021_024 Applied research for the improvement of acoustic properties of mobile noise barriers BAMIDA s.r.o. 1 197 225,50 € zmluva prebieha 
BIN 02_2021_025 Competitiveness of the company by purchasing new technology ELEKTRO RECYCLING, s.r.o. 202 500,00 € zmluva prebieha

 

Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania BIN 01

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ   Projektový grant Zmluva Stav
BIN 01_2021_013 Oversen - keep an eye on your beloved seniors EMM, s.r.o. 486 551,10 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_017

Ecologization of tyre bead production by technological innovations in machinery

and processes

VIPO, a.s. 703 073,50 €  zmluva prebieha
BIN 01_2021_007 Ecological CNG in industry and logistics LUBEX, s.r.o. 383 551,00 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_012

Research and development activities of innovative technology of intelligent

cultivation line

REVOL TT

Consulting s.r.o.

1 388 112,73 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_005 Clean electro charging MARTEL Trade s.r.o. 574 288,66 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_016 Innovation of plastic waste recycling system Greentech Slovakia s.r.o. 200 000,00 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_015 Community ERP in Cloud Asseco Solutions, a.s. 883 149,20 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_001 Digital energy service platform KOOR, s.r.o. 865 831,83 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_009

Research of mobile zero waste technology for regeneration of used sorbents

from industry

DEKONTA Slovensko,

spol. s r.o.

433 674,50 € zmluva vypovedaný
BIN 01_2021_024

Innovation of the production process of the natural thermal and acoustic

insulation from sheep wool

Wool Style s. r. o. 416 949,06 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_021 Micro Pirana ROEZ, s.r.o. 372 750,00 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_020 Integrated system of active preventive home care for the elderly and chronically ill Diagnose.me a. s. 804 361,02 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_010 Development of Smart Furniture with Artificial Intelligence and Medical Devices NOVOTA ART, s.r.o. 1 874 679,71 € zmluva prebieha
BIN 01_2021_003 ELDIS-SOCIO (Digitalisation for ELderly and persons with DISabilities in SOCIal services) WELLNEA s. r. o., r. s. p. 1 457 009,18 € zmluva prebieha

 

Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS01

Kód projektu Názov projektu Prijímateľ Projektový grant Zmluva Stav
BIN SGS01_2020_023  Energy savings and a better environment for children with attendance analysis Zachráň včely, s.r.o.  154 350 € zmluva prebieha
BIN SGS01_2020_012  SELITEX - Second Life for Textile  WAKIVAKY, j.s.a.  194 787 €  zmluva  prebieha 
BIN SGS01_2020_026  Replacement of Obsolete Wave Energy for the third generation  niore Energy, s.r.o.  159 750 €  zmluva  prebieha 
BIN SGS01_2020_003  mFIRES – Modular First Responder Information System INTELLOPE, s.r.o.  169 569 €  zmluva  ukončený 
BIN SGS01_2020_010 Predictive telemedicine platform for senior populations S-Case s. r. o. 140 418 € zmluva vypovedaný
BIN SGS01_2020_030  Green roof, energy and water flow model  Sky Gardens, s.r.o. 144 513 €   zmluva  vypovedaný
BIN SGS01_2020_005 OPATRIO: Web-based application for home care service management PROROZVOJ, s. r. o. 160 488 € zmluva prebieha
BIN SGS01_2020_011 Innovative lighting solutions made of solid wood and natural materials Setup.lighting s.r.o. 166 176 € zmluva prebieha

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.