Dokumenty prijímateľ

Príručka pre prijímateľa POO (VA), verzia 2.0 (platná od 15.1.2024)

 

_____________________________________________________________________________________________________________

PUBLICITA - vizibilita, komplet informácie, podklad, logá nájdete tu: https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/ 

 

POO -  Vizuálna komunikácia / dizajn manuál

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1234/vizualna_identita_poo.pdf

 

POO - Manuál odporúčaní k povinnej publicite pre hmotne zachytiteľné výstupy financované z Plánu obnovy a odolnosti SR

https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1234/manual_odporucani_k_povinnej_publicite_1.pdf

 

Detailné informácie k vizibilite/publicite nájdete okrem vyššie uvedených dokumentov, ktoré sú dostupné aj na webovej stránke https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumenty/, a to konkrétne:

·         v Systéme implementácie Plánu obnovy a odolnosti SR;

 ·        vo všeobecných zmluvných podmienkach, ktoré sa posielajú vždy spoločne s výzvou a ďalšími vzormi zmlúv.

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.