Číslo Popis objednávky Hodnota s DPH Dátum vyhotovenia Dodávateľ Adresa IČO  
28/2021 medzinárodné odpovedky (180 ks) 360,00 23.07.2021 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
27/2021 zabezpečenie notára na žrebovaní a priraďovaní OH a vyhotovenie notárskej zápisnice (22.7.2021) 198,00 21.07.2021 Notársky úrad, notárka Mgr. Viktória Kubovská Bárdošova 2/A, 831 01 Bratislava 36075442
26/2021 kvalifikovaný mandátny certifikát s čipovou kartou (2 osoby) 156,00 12.07.2021 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 35840005
25/2021 objednávka hygienických potrieb podľa zaslanej špecifikácie 638,28 06.07.2021 PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 33768897
23/2021 objednávka inzercie vyhlásenej výzvy v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky 747,50 22.06.2021 Rádio WOW, s.r.o. Považská 1706/35, 911 01 Trenčín 45303711
24/2021 objednávka inzercie vyhlásenej výzvy v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky 432,00 22.06.2021 PetitPress, a.s. - divízia Bratislava Lazaretská 12, 811 08 Bratislava 35790253
22/2021 medzinárodné odpovedky (200 ks) 200,00 18.07.2021 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
21/2021 USB token, USB predlžovací kábel + inštalácia 314,40 17.06.2021 DXC Technology Slovakia s.r.o. Galvaniho 7, 820 02 Bratislava 35785306
20/2021 obnova certifikátov a certifikovaná čipová karta (2 osoby) 125,76 10.06.2021 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 35840005
19/2021 stravné lístky jún-december 2021 (2800 ks) 12040,00 10.06.2021 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.