Číslo
32/2021
Popis objednávky
inzercia vyhlásenej výzvy v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky
Hodnota s DPH
432,00
Dátum vyhotovenia
30.07.2021
Dodávateľ
PetitPress, a.s. - divízia Bratislava
Adresa
Lazaretská 12, 811 08 Bratislava
IČO
35790253
Schválil
RNDr. Juraj Waczulík, CSc.
Funkcia
Generálny riaditeľ
Príloha
Hodnota bez DPH
360,00

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.