Číslo
31/2021
Popis objednávky
inzercia vyhlásenej výzvy v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky
Hodnota s DPH
747,50
Dátum vyhotovenia
30.07.2021
Dodávateľ
Rádio WOW, s.r.o.
Adresa
Považská 1706/35, 911 01 Trenčín
IČO
45303711
Schválil
RNDr. Juraj Waczulík, CSc.
Funkcia
Generálny riaditeľ
Príloha
Hodnota bez DPH
622,92

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.