Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
189/17 PHM 01.07.2017-15.07.2017 102,29 122,75 18.07.2017 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
188/17 pneumatiky na služobné motorové vozidlá (8ks - 2 sady) 263,36 316,03 17.07.2017 Mikona, s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov 31570364
186/17 telefonické poplatky 6/2017 1448,93 1738,72 10.07.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
185/17 odvoz odpadu 6/17 647,01 647,01 10.07.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
184/17 poštové služby 6/2017 710,50 710,50 13.07.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
183/17 prenájom kávovaru 7/2017 22,24 26,69 13.07.2017 Miko Káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
182/17 vyúčtovanie teplo 6/2017 539,58 647,49 07.07.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
181/17 energia 6/2017 2772,11 3326,53 10.07.2017 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
180/17 služby certifikovaných IT špecialistov 2460,00 2952,00 07.07.2017 iLO, s.r.o. Martinčekova 13, 821 01 Bratislava 47156074
179/17 upratovacie služby 6/2017 1277,78 1533,34 07.07.2017 MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava 36688843

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.