Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
355/19 reklamné predmety pre Granty EHP a Nórska 1010,42 1212,50 04.03.2020 VOX spol. s r.o. Miletičova 21, 821 08 Bratislava 35806508
61/20 komplexné poradenstvo pre OPVaI - práce podľa ZL č. 4 89270,00 107124,00 31.03.2020 Grant Thornton Advisory, s.r.o. Križkova 9, 811 04 Bratislava 36739715
72/20 vyúučtovanie "Nové pravidlá a kontrola eurofondových zákaziek" dňa 28.2.2020 (2 osoby) 0,00 0,00 31.03.2020 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
91/20 strážna služba od 1.3.2020-15.3.2020 2289,60 2747,52 30.03.2020 SBS RADOS, s.r.o. Mariánske námestie 21, 010 01 Žilina 50864939
90/20 prenájom kávovaru 03/2020 23,00 27,60 30.03.2020 MIKO KÁVA, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 30, 971 01 Prievidza 36316237
88/20 poštové služby 02/2020 557,88 563,70 30.03.2020 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
87/20 aktualizácia programu ASPI za rok 2020 235,00 282,00 30.03.2020 Wolters Kluwer SR, s.r.o. Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 31348262
84/20 servis služobného vozidla BA399RF 203,44 244,13 27.03.2020 CAREX BRATISLAVA, s.r.o. Harmincova 1, 841 01 Bratislava 35790555
85/20 servis služobného vozidla BA673PN 232,07 278,48 27.03.2020 CAREX BRATISLAVA, s.r.o. Harmincova 1, 841 01 Bratislava 35790555
77/20 elektrická energia - vyúčtovanie 02/2020 34,33 41,20 19.03.2020 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.