Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
219/17 podpora APV 8/17 95,00 114,00 04.09.2017 Softip, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512
218/17 záloha teplo 09/2017 1375,00 1650,00 04.09.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
217/17 služby RTVS 09/2017 79,04 79,04 04.09.2017 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
216/17 strážna služba 08/2017 1232,56 1479,07 31.08.2017 SPB Security, s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava 44626975
215/17 dodávka kávy 16x250g 54,56 65,47 28.08.2017 Miko Káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
214/17 spracovanie miezd 07/2017 1580,00 1896,00 21.08.2017 Softip, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512
213/17 náhradné harddisky 3 ks 389,17 467,00 18.08.2017 TechAid, s.r.o. Dacov 96, 082 71 Dacov 47786914
212/17 poštové služby 07/2017 447,95 447,95 15.08.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
211/17 telefonické poplatky 07/2017 1342,71 1611,25 09.08.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
210/17 odvoz odpadu 07/17 647,01 647,01 09.08.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.