Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
284/17 vyúčtovanie teplo 10/2017 1240,42 1488,50 08.11.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
283/17 telefonické poplatky 10/2017 353,37 424,04 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
282/17 upratovacie služby 10/2017 1138,89 1366,67 06.11.2017 MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava 36688843
281/17 PHM 16.10.2017-31.10.2017 805,57 966,68 06.11.2017 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
280/17 prenájom multifunkčných zariadení 10/2017 677,08 812,50 06.11.2017 RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
279/17 offline monitoring 10/2017 185,00 222,00 06.11.2017 Slovakia Online, s.r.o. Riazanská 57, 831 03 Bratislava 31402445
278/17 seminár "VO v zmysle malej novely účinnej od 1.11.2017" dňa 22.11.2017 210,00 252,00 06.11.2017 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 50685406
277/17 seminár Rozpočtové pravidlá 2017 dňa 14.11.2017 53,33 64,00 06.11.2017 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
276/17 služby RTVS 11/2017 79,04 79,04 23.10.2017 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
275/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 27.10.2017 0,00 0,00 02.11.2017 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 50685406

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.