Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
145/19 prenájom kávovaru 05/2019 23,00 27,60 21.05.2019 MIKO KÁVA, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 30, 971 01 Prievidza 36316237
143/19 mobilné telekomunikačné služby 04/2019 1279,57 1535,48 23.05.2019 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
142/19 vyúčtovanie teplo 04/2019 70,73 84,88 22.05.2019 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
141/19 PHM 16.4.-30.4.2019 151,08 181,30 15.05.2019 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
140/19 strážna služba 04/2019 4579,20 5495,04 15.05.2019 SBS RADOS, s.r.o. Mariánske námestie 21, 010 01 Žilina 50864939
139/19 záloha na teplo 05/2019 758,33 910,00 10.05.2019 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
138/19 služby RTVS 05/2019 79,66 79,66 13.05.2019 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
137/19 elektrická energia - záloha 05/2019 3226,67 3872,00 13.05.2019 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
136/19 poplatok za odvoz odpadu I. Q. 2019 1953,47 1953,47 13.05.2019 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
135/19 Webinár: "Zverejňovanie zmlúv vo VS - lehoty, správne postupy, rozsah zverejnenia" dňa 3.5.2019 (1 osoba) 64,00 76,80 10.05.2019 Nakladatelství FORUM s.r.o., org. zložka Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 46490213

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.