Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
294/17 odvoz odpadu 09/2017 647,01 647,01 21.11.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
293/17 odvoz odpadu 10/2017 647,01 647,01 21.11.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
292/17 stravné lístky 11/2017 8265,99 8265,99 20.11.2017 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
291/17 hygienické potreby 401,58 481,90 16.11.2017 Juraj Spišák - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 13959603
290/17 vyúčtovanie seminára zo dňa 14.11.2017 0,00 0,00 15.11.2017 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
289/17 individuálna účtovná závierka v org. štátnej správy za rok 2017 + konsolidovaná účtovná závierka vo verejnej správe dňa 12.12.2017 (1 osoba) 49,17 59,00 17.11.2017 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
288/17 poštové služby 10/2017 274,10 274,10 14.11.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
287/17 prenájom kávovaru 10/2017 22,24 26,69 13.11.2017 Miko Káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
286/17 telefonické poplatky 10/2017 1311,43 1573,72 10.11.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
285/17 vyprázdňovanie nádob 0,00 0,00 06.11.2017 Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa 45539197

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.