Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
210/19 elektrická energia - vyúčtovanie 06/2019 -0,99 -1,18 15.07.2019 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
206/19 hlasové služby 06/2019 141,67 170,00 15.07.2019 VM Telecom, s.r.o. Panenská 8, 811 03 Bratislava 35837594
204/19 prenájom multifunkčných zariadení 06/2019 677,08 812,50 16.07.2019 RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
203/19 služby technika BTS a PO za I. polrok 2019 99,60 119,52 12.07.2019 Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava 40961478
201/19 IT služby certifikovaných špecialistov 4875,00 5850,00 11.07.2019 EuroServis LK, spol. s r. o. Kalinkovo 576, 900 43 Kalinkovo 46566392
200/19 strážna služba 06/2019 4579,20 5495,04 12.07.2019 SBS RADOS, s.r.o. Mariánske námestie 21, 010 01 Žilina 50864939
199/19 služby RTVS 07/2019 79,66 79,66 22.07.2019 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
198/19 záloha na teplo 07/2019 725,00 870,00 11.07.2019 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
197/19 elektrická energia - záloha 07/2019 3226,67 3872,00 11.07.2019 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
196/19 podpora PROFIT 06/2019 95,00 114,00 12.07.2019 SOFTIP, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36785512

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.