Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
314/17 telefonické poplatky 11/2017 335,65 402,78 07.12.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
313/17 PHM 16.11.2017-30.11.2017 363,92 436,70 06.12.2017 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
312/17 stravné lístky 12/2017 8026,45 8026,45 06.12.2017 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
311/17 upratovacie služby 11/2017 1138,89 1366,67 05.12.2017 MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava 36688843
310/17 seminár "Rozhodovanie v správnom konaní a súdny prieskum podľa súdneho správneho poriadku" 3 osoby 417,00 500,40 05.12.2017 Nakladatelství C.H.Beck Michalská 9, 811 01 Bratislava 46380434
309/17 poistenie zodpovednosti za škodu PO 994,00 994,00 05.12.2017 Komunálna poisťovňa Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 31595545
308/17 služby RTVS 12/2017 79,04 79,04 04.12.2017 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
307/17 záloha na teplo 12/2017 3008,33 3610,00 04.12.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
306/17 strážna služba 11/2017 2123,28 2547,94 04.12.2017 SPB Security, s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava 44626975
305/17 podpora APV 11/2017 95,00 114,00 04.12.2017 Softip, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.