Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
181/21 vyúčtovanie el. energia 07/2021 -294,81 -353,77 12.08.2021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
168/21 medzinárodné odpovedky s čiarovým kódom (180 ks) 360,00 360,30 04.08.2021 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
172/21 záloha el. energia 08/2021 1501,67 1802,00 11.08.2021 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
173/21 záloha teplo 08/2021 875,00 1050,00 11.08.2021 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
170/21 poplatok za komunálny odpad - 3. splátka 647,01 647,01 11.08.2021 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
169/21 podpora PROFIT 07/2021 120,00 144,00 11.08.2021 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36785512
171/21 služby RTVS 08/2021 79,66 79,66 11.08.2021 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
165/21 vodné 06/2021 47,63 57,16 30.07.2021 Korporátne služby, s.r.o. Sliačska 1, 831 02 Bratislava 50490273
166/21 zverejnenie pracovnej ponuky - informatik na www.profesia.sk 79,00 94,80 30.07.2021 Profesia, spol. s r.o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava 35800861
167/21 prevádzka/služba PTÚ PBX 05/2021 333,00 399,60 30.07.2021 iLO, s.r.o. Martinčekova 13, 821 01 Bratislava 47156074

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.