Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
10/20 prenájom multifunkčných zariadení 12/2019 757,24 908,69 16.01.2020 RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
13/20 teplo - vyúčtovanie 12/2019 1388,70 1666,44 15.01.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
5/20 seminár: "Hĺbková sonda do správneho konania v Tatrách" dňa 27.-28.1.2020 (4 osoby) 696,66 836,00 13.01.2020 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
2/20 elektrická energia - záloha 01/2020 0,00 0,00 29.02.2020 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
6/20 strážna služba 12/2019 4731,84 5678,21 13.01.2020 SBS RADOS, s.r.o. Mariánske námestie 21, 010 01 Žilina 50864939
4/20 služby RTVS 01/2020 79,66 79,66 13.01.2020 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
3/20 záloha na teplo 01/2020 3183,33 3820,00 10.01.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
336/19 služby STP APV 12/2019 a 1-11/2020 - vyúčtovanie 0,00 0,00 19.12.2019 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
357/19 implementačné práce automatizovanej správy registratúry 66000,00 79200,00 23.12.2019 DWC Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 35918501
264/19 komplexné poradenstvo pre OPVaI - práce podľa ZL č. 6 16590,00 19908,00 03.12.2019 Grant Thornton Advisory, s.r.o. Križkova 9, 811 04 Bratislava 36739715

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.