Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
56/16 stavné lístky 03/2016 12265,50 12265,50 3.3.2016 Vaša Slovensko a.s. Račianske mýto 1/B,831 02 Bratislava 35683813
55/16 prenájom kávovaru 02/2016 15,01 18,01 29.2.2016 Miko káva s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
53/16 dodávka kávy 40,92 49,10 25.2.2016 Mikko káva s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
51/16 kancelársky materiál 1725 2070 23.2.2016 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
50/16 PHL od 1.2.-15.2.2016 135,69 162,83 19.2.2016 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava 31322832
49/16 multifunkčné tlačiarne 3390 4068 19.2.2016 AutoCont SK a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava 36396222
48/16 spotrebný materiál v zariadení SHARP MX - 2600N 1581,67 1898 18.2.2016 Valter Meszáros - OFFICE Centrum Mlynská 21, 900 44 Tomášov 43088961
46/16 nájomné nebyt. priestorov od 1.1.-31.3.2016 188877,08 188877,08 19.02.2016 VMB a.s. Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 35778130
45/16 školenie zam. VA 46,66 56 18.2.2016 EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
44/15 telefónne poplatky 01/2016 1686,26 2023,51 17.2.2016 Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.