Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
30/16 palivové karty 11,15 11,15 4.2.2016 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava 31322832
29/16 upratovacie práce 01/2016 1600 1600 4.2.2016 Ing. Marián Baloga Mojmírova 855/24, 900 26 Slovenský Grob 47796154
28/16 stravné lístky 02/2016 11991,70 11991,70 3.2.2016 Vaša Slovensko Račianske mýto 1/B,831 02 Bratislava 35683813
27/16 ročný člennský poplatok na krytie admin. nákladov 33 33 3.2.2016 SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
26/16 záloha na teplo 02/2016 6916,67 8300 2.2.2016 BT a.s. Bajkalská 21/A,829 05 Bratislava 35823542
25/16 PC MacBook Pro 15 2070 2484 1.2.2016 Profiline Group s.r.o. Zohorská 152/44 46819118
23/16 preprava zamestnancov 380 380 1.2.2016 MT - Tour s.r.o. Romanova 44, 851 02 Bratislava 35952156
22/16 tonery 3033,24 3639,89 29.1.2016 One print s.r.o. Gorkého 12, 902 01 Pezinok 47726989
21/16 náhr. diel lampa do projektrora 92,09 111,43 21.1.2016 Web Retail s.r.o. Husinecká 903/10, 130 00 Praha 28876431
20/16 dodávka kávy 40,92 49,10 21.1.2016 Miko káva s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.