Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
149/20 vyúčtovanie teplo 05/2020 208,88 250,66 11.06.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
143/20 prenájom kávovaru 06/2020 23,00 27,60 11.06.2020 MIKO KÁVA, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 30, 971 01 Prievidza 36316237
136/20 ochranné ústne rúška (3000 ks) 2072,50 2487,00 11.06.2020 VLan, s.r.o. Rastislavova 20, 900 26 Slovenský Grob 46118896
153/20 kvalifikovaný mandátny certifikát - ZEP komplet (1 osoba) 65,00 78,00 11.06.2020 D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 35840005
146/20 prenájom multifunkčných zariadení 05/2020 677,08 812,50 11.06.2020 RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
151/20 hlasové služby 05/2020 141,67 170,00 11.06.2020 VM Telecom, s.r.o. Panenská 8, 811 03 Bratislava 35837594
144/20 prenájom rohoží 05/2020 35,40 42,48 11.06.2020 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10, 831 04 Bratislava 31411045
156/20 poistenie zodpovednosti za škodu 13.6.2020-12.6.2021 128,40 138,68 16.06.2020 Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 35709332
157/20 poštové služby 05/2020 150,35 150,35 17.06.2020 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
145/20 elektrická energia - vyúčtovanie -1984,48 -2381,38 22.06.2020 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.