Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
36/16 telefónne poplatky 01/2016 342,02 410,42 9.2.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
35/16 právne služby 2300 2760 8.2.2016 Mgr. Juraj Švec Vajnorská 96, 831 04 Bratislava 30851483
32/16 strážna služba 01/2016 1258,6 1510,32 5.2.2016 ABO a.s. Haanova 33, 851 04 Bratislava 35783176
30/16 palivové karty 11,15 11,15 4.2.2016 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava 31322832
29/16 upratovacie práce 01/2016 1600 1600 4.2.2016 Ing. Marián Baloga Mojmírova 855/24, 900 26 Slovenský Grob 47796154
28/16 stravné lístky 02/2016 11991,70 11991,70 3.2.2016 Vaša Slovensko Račianske mýto 1/B,831 02 Bratislava 35683813
27/16 ročný člennský poplatok na krytie admin. nákladov 33 33 3.2.2016 SANET Vazovova 5, 811 07 Bratislava 17055270
26/16 záloha na teplo 02/2016 6916,67 8300 2.2.2016 BT a.s. Bajkalská 21/A,829 05 Bratislava 35823542
25/16 PC MacBook Pro 15 2070 2484 1.2.2016 Profiline Group s.r.o. Zohorská 152/44 46819118
23/16 preprava zamestnancov 380 380 1.2.2016 MT - Tour s.r.o. Romanova 44, 851 02 Bratislava 35952156

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.