Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
41/20 elektrická energia - záloha 2/2020 2698,33 3238,00 12.02.2020 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
42/20 strážna služba 1.1.2020-31.1.2020 4731,84 5678,21 12.02.2020 SBS RADOS, s.r.o. Mariánske námestie 21, 010 01 Žilina 50864939
36/20 prenájom rohoží 1/2020 70,80 84,96 12.02.2020 CWS - boco Slovensko, s.r.o. Bojnícka 10, 831 04 Bratislava 31411045
39/20 služby RTVS 2/2020 66,38 79,66 12.02.2020 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
32/20 káva 16 ks 250g - repre 54,56 65,47 12.02.2020 MIKO KÁVA, s.r.o. Cesta poľnohospodárov 30, 971 01 Prievidza 36316237
34/20 seminár "Čo treba overiť ZFK" 22.1.2020 (1 osoba) 64,17 77,00 05.02.2020 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
35/20 seminár "GDPR - ročné skúsenosti s aplik. praxou, zmeny v roku 2020, priebeh úradnej kontroly v praxi" 24.1.2020 (1 osoba) 0,00 0,00 29.02.2020 PROEKO, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
37/20 seminár "Ročná mzdová závierka v SOFTIP HR PLUS 27.1.2020" (1 osoba) 0,00 0,00 29.02.2020 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36785512
29/20 seminár dňa 21.1.2020 (1 osoba) 0,00 0,00 31.01.2020 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
31/20 spiatočná letenka Viedeň-Brusel dňa 22.1.2020 (1 osoba) 566,66 680,00 30.01.2020 TUCAN, s.r.o. Za kasárňou 1, 831 01 Bratislava 35697300

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.