Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
195/20 prenájom multifunkčných zariadení 07/2020 677,08 812,50 17.08.2020 RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
190/20 upratovacie služby 07/2020 1445,83 1735,00 17.08.2020 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
202/20 prevádzka/služby PTÚ PBX 07/2020 333,00 399,60 17.08.2020 iLO, s.r.o. Martinčekova 13, 821 01 Bratislava 47156074
203/20 hlasové služby 07/2020 141,67 170,00 17.08.2020 VM Telecom, s.r.o. Panenská 8, 811 03 Bratislava 35837594
199/20 finančný spravodajca ročník 2021 - preddavok 22,00 26,40 17.08.2020 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503
81/20 prenájom nebytových priestorov 1.4.-30.6.2020 149139,00 149139,00 14.08.2020 Korporátne služby, s.r.o. Sliačska 1, 831 02 Bratislava 50490273
148/20 prenájom nebytových priestorov od 1.7.-30.9.2020 149139,00 149139,00 14.08.2020 Korporátne služby, s.r.o. Sliačska 1, 831 02 Bratislava 50490273
183/20 PHM 1.7.-15.7.2020 212,70 255,24 07.08.2020 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
187/20 poplatok za komunálny odpad III. splátka 542,62 651,15 07.08.2020 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
192/20 podpora PROFIT 07/2020 95,00 114,00 07.08.2020 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36785512

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.