Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
120/17 poštové služby 4/2017 284,00 284,00 12.05.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
119/17 školenie k správe majetku 0,00 0,00 11.05.2017 EDOS-PEM, s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
118/17 odvoz odpadu 4/2017 597,27 597,27 10.05.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
117/17 telefonické poplatky 4/2017 1338,03 1605,64 09.05.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
116/17 upratovacie služby 4/2017 1277,78 1533,33 09.05.2017 MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava 36688843
115/17 telefonické poplatky 4/2017 358,67 430,40 09.05.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
114/17 prenájom kávovaru 5/2017 22,24 26,69 09.05.2017 Miko Káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
113/17 vyúčtovanie teplo 4/2017 293,67 352,41 09.05.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
112/17 offline monitoring 4/2017 185,00 222,00 05.05.2017 Slovakia Online, s.r.o. Riazanská 57, 831 03 Bratislava 31402445
111/17 podpora APV 4/2017 95,00 114,00 05.05.2017 Softip, a.s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.