Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
276/16 seminár 116,67 134,00 23.11.2016 PRINCIPIUM s.r.o., Pribišova 21,841 05 Bratislava 35767111
275/16 PHL 1.11.-13.11.2016 120,68 144,81 21.11.2016 Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
274/16 rozšírenie znaleckého posudku 150,00 180,00 14.11.2016 Ing.Peter Kapusta Silvánska 15, 841 04 Bratislava 911517
273/16 vyúčt.el.energie 10/16 3039,18 3647,02 14.11.2016 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
272/16 poštové služby 10/2016 1257,40 1257,40 10.11.2016 Zelená pošta s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 46 529 233
271/16 prenájom kávovaru 11/2016 23,00 27,60 10.11.2016 Miko káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Právno 36316237
270/16 tlf.popl.10/2016 1342,76 1611,31 09.11.2016 Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 356 97 270
269/16 tlf.popl. 10/2016 363,86 436,63 09.11.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35 763 469
268/16 odvoz odpadu 10/16 647,01 647,01 08.11.2016 Hlavné mesto SR BA Primaciálne nám.1, 814 99 Bratislava 00603481
265/16 vyúčtovanie teplo 10/16 1729,98 2075,98 08.11.2016 Bratislavská teplárenská, a.s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.