Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
286/16 preddavkové platby na rok 2016 5908,33 7090,00 12.12.2016 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
285/16 strážna služba 1097,46 1316,95 12.12.2016 SPB Security, s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava 44626975
284/16 seminár 100,00 120,00 06.12.2016 Agentúra Apollo, spol. s r.o., Inštitút vzdelávania Bazovského 19, 84101 Bratislava 36843741
283/16 prezutie vozidiel a olejový servis 232,08 278,49 12.12.2016 BB KOMES export-import, s.r.o. Nevidzany 27, 951 62 Nevidzany 31606300
282/16 služby STP APV podľa cenovej kalkulácie 134,43 161,32 06.12.2016 IVES Košice Čsl. armády 20, 041 18 Košice 00162957
281/16 vyprázdnenie, skartácia, bezpečnostná nádoba 0,00 0,00 22.11.2016 Green Wave Recycling, s.r.o. Ďurkova 9, 949 01 Nitra 45539197
280/16 vyúčt.k fa 276/16 seminár 0,00 0,00 25.11.2016 PRINCIPIUM s.r.o., Pribišova 21,841 05 Bratislava 35767111
279/16 káva-repre 40,92 49,10 28.11.2016 Miko káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Právno 36316237
278/16 kancelársky materiál 28101,00 36000,00 28.11.2016 Tibor Varga TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
277/16 seminár 60,00 72,00 14.11.2016 RELIA s.r.o. Trnavská 80, 821 08 Bratislava 31369308

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.