Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
48/16 spotrebný materiál v zariadení SHARP MX - 2600N 1581,67 1898 18.2.2016 Valter Meszáros - OFFICE Centrum Mlynská 21, 900 44 Tomášov 43088961
46/16 nájomné nebyt. priestorov od 1.1.-31.3.2016 188877,08 188877,08 19.02.2016 VMB a.s. Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 35778130
45/16 školenie zam. VA 46,66 56 18.2.2016 EDOS - PEM, Inštitút vzdelávania Tematínska 4, 851 05 Bratislava 36287229
44/15 telefónne poplatky 01/2016 1686,26 2023,51 17.2.2016 Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
43/16 služby verejného obstarávateľa 1080 1080 17.2.2016 Procurement Management s.r.o. Laurinská 3, 811 01 Bratislava 47581875
42/16 školenie zam. VA 250 300 12.2.216 Gopas SR a.s. Dr. Vl. Clementisa 10, 821 02 Bratislava 35881674
41/16 podpora APV 01/2016 104,41 125,29 12.2.2016 Softip a. s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512
40/16 kancelársky materiál 2787,68 3345,22 11.2.2016 Tibor Varga - TSV Papier Vajanského 80, 984 01 Lučenec 32627211
39/16 pracovná zdravotná služba 01/2016 123,75 148,50 11.2.2016 Hedak a.s. Mýtna 5, 811 07 Bratislava 35769971
38/16 poštový úver 01/2016 593,25 593,25 11.2.2016 Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.