Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
75/20 prevádzka/služby PTÚ PBX 02/2020 333,00 399,60 12.03.2020 iLO, s.r.o. Martinčekova 13, 821 01 Bratislava 47156074
79/20 hlasové služby 02/2020 141,67 170,00 12.03.2020 VM Telecom, s.r.o. Panenská 8, 811 03 Bratislava 35837594
80/20 Licencie Fabasoft 27170,00 32604,00 11.03.2020 DWC Slovakia, s.r.o. Mlynské Nivy 71, 821 05 Bratislava 35918501
67/20 služby RTVS 03/2020 66,38 79,66 10.03.2020 Rozhlas a televízia Slovenska Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 47232480
71/20 upratovacie služby 02/2020 1445,83 1735,00 10.03.2020 Váš Komfort, s.r.o. Štúrova 3311/16, 902 03 Pezinok 46326138
70/20 podpora PROFIT 02/2020 95,00 114,00 10.03.2020 SOFTIP, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 36785512
69/20 elektrická energia - záloha 03/2020 2698,33 3238,00 10.03.2020 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 46113177
66/20 poplatok za komunálny odpad II. splátka 542,62 651,15 10.03.2020 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
68/20 záloha na teplo 03/2020 2841,67 3410,00 10.03.2020 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínová 3, 829 05 Bratislava 35823542
73/20 strážna služba 1.2.2020-29.2.2020 4426,56 5311,87 05.03.2020 SBS RADOS, s.r.o. Mariánske námestie 21, 010 01 Žilina 50864939

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.