Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
256/17 odvoz a zneškodnenie odpadu 423,90 508,68 10.10.2017 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
255/17 hygienické potreby 355,00 426,00 10.10.2017 Juraj Spišák - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 13959603
254/10 znalecký posudok č. 229/2017 1500,00 1500,00 10.10.2017 Ing. Anton Fuzák, znalec v odbore stavebníctvo, v odvetví odhadu hodnoty nehnuteľnosti a hodnoty stavebných prác P. Pázmaňa 22, 917 01 Trnava znalec ev. č. 914 605
253/17 energia 09/2017 2591,15 3109,38 10.10.2017 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
251/17 vyúčtovanie teplo 09/2017 6678,74 8014,49 09.10.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
250/17 telefonické poplatky 09/2017 353,37 424,04 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
249/17 telefonické poplatky 09/2017 1299,55 1559,46 09.10.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
248/17 stravné lístky 10/2017 9997,40 9997,40 09.10.2017 VAŠA Slovensko, s.r.o. Račianske mýto 1/B, 831 02 Bratislava 35683813
247/17 offline monitoring 09/2017 185,00 222,00 05.10.2017 Slovakia Online, s.r.o. Riazanská 57, 831 03 Bratislava 31402445
246/17 upratovacie služby 09/2017 1277,78 1533,34 04.10.2017 MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava 36688843

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.