Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
70/16 poštový úver 02/2016 844,95 844,95 11.3.2016 Zelená pošta s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava 46529233
69/15 služby verejného obstarávateľa 1777,50 1777,50 11.3.2016 Procurement Management s.r.o. Laurinská 3, 811 01 Bratislava 47581875
68/16 telefónne poplatky 02/2016 1574,03 1888,84 10.3.2016 Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
67/16 záloha na teplo 03/2016 5783,33 6940 11.3.2016 BT a.s. Bajkalská 21/A,829 05 Bratislava 35823542
66/16 školenie, nový zákon VO 474 474 11.3.2016 ESIF s.r.o. Gorkého 3, 811 01 Bratislava 50018833
65/16 odvoz odpadu 02/2016 647,01 647,01 8.3.2016 Hl. mesto SR BA Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
64/16 podpora APV 02/2016 104,41 125,29 8.3.2016 Softip a. s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512
63/16 preprava zamestnancov VA 380 380 8.3.2016 MT - Tour s.r.o. Romanova 44, 851 02 Bratislava 35952156
62/16 telefónne poplatky 02/2016 357,82 429,38 8.3.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
61/16 vyúčtovanie teplo 02/2016 771,75 926,10 8.3.2016 Bratislavská teplárenská a.s. Bajkalská 21/A,829 05 Bratislava 35823542

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.