Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
94/16 seminár 25.4.2016 - Nachajová 20 20 12.4.2016 Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášiková 7 820 09 Bratislava 00699438
93/16 telefónne poplatky 03/2016 1538,82 1846,58 11.4.2016 Orange a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
91/16 vyúčtovanie el. energie 03/2016 2273,20 2727,84 8.4.2016 Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 28/15
90/16 nájom nebyt. priestorov 1.4-30.9.2016 377754,16 377754,16 8.4.2016 VMB a.s. Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava 35778130
89/16 vyúčtovanie teplo 03/2016 428,92 514,70 7.4.2016 Bratislavská teplárenská a.s. Bajkalská 21/A,829 05 Bratislava 35823542
88/16 hygienický materiál 424,45 509,34 7.4.2016 Phdr. G. Spišáková - M.Papier Wolkrova 5, 851 01 Bratislava 33768897
87/16 koncesionárske poplatky II. Kvartál 2016 239 239 7.4.2016 RTVS s. r. o. Staré Grunty 2, 841 04 Bratislava 36857432
86/16 Podpora APV 03/2016 104,41 125,29 7.4.2016 Softip a. s. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava 36785512
85/16 telef. poplatky 03/2016 350,04 420,05 7.4.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
84/16 prenájom kávovaru 04/2016 23 27,60 7.4.2016 Miko káva s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.