Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
13/18 stravné lístky 01/2018 8420,77 8420,77 09.01.2018 Doxx - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, 01001 Žilina 36391000
12/18 offline monitoring 12/2017 185,00 222,00 09.01.2018 Slovakia Online, s.r.o. Riazanská 57, 831 03 Bratislava 31402445
11/18 upratovacie služby 12/2017 1138,89 1366,67 09.01.2018 MAPEKA, s.r.o. Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava 36688843
10/18 telekomunikačné služby 12/2017 335,65 402,78 08.01.2018 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
9/18 vyúčtovanie teplo 12/2017 -295,41 -354,50 08.01.2018 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
8/18 strážna služba 12/2017 2194,06 2632,87 03.01.2018 SPB Security, s.r.o. Kremnická 26, 851 01 Bratislava 44626975
7/18 PHM 16.12.2017-31.12.2017 113,22 135,86 04.01.2018 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
6/18 odvoz odpadu 12/2017 647,01 647,01 05.01.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
5/18 služby technika BTS a PO za II. polrok 2017 99,60 119,52 05.01.2018 Milan Bojnanský Janka Alexyho 11, 841 01 Bratislava 40961478
4/18 prenájom multifunkčných zariadení 12/2017 677,08 812,50 04.01.2018 RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.