Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
260/17 školenie VO v zmysle malej novely účinnej zo dňa 01.11.2017 (4 ľudia) 336,00 336,00 13.10.2017 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 50685406
259/17 poštové služby 09/2017 465,40 465,40 12.10.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
258/17 poistenie služobných motorových vozidiel 853,51 853,51 12.10.2017 Kooperativa poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 00585441
257/17 prenájom multifunkčných zariadení 09/2017 677,08 812,50 11.10.2017 RICOH Slovakia, s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava 31331785
256/17 odvoz a zneškodnenie odpadu 423,90 508,68 10.10.2017 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 00681300
255/17 hygienické potreby 355,00 426,00 10.10.2017 Juraj Spišák - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 13959603
254/10 znalecký posudok č. 229/2017 1500,00 1500,00 10.10.2017 Ing. Anton Fuzák, znalec v odbore stavebníctvo, v odvetví odhadu hodnoty nehnuteľnosti a hodnoty stavebných prác P. Pázmaňa 22, 917 01 Trnava znalec ev. č. 914 605
253/17 energia 09/2017 2591,15 3109,38 10.10.2017 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
251/17 vyúčtovanie teplo 09/2017 6678,74 8014,49 09.10.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
250/17 telefonické poplatky 09/2017 353,37 424,04 09.10.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.