Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
213/17 náhradné harddisky 3 ks 389,17 467,00 18.08.2017 TechAid, s.r.o. Dacov 96, 082 71 Dacov 47786914
212/17 poštové služby 07/2017 447,95 447,95 15.08.2017 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 36631124
211/17 telefonické poplatky 07/2017 1342,71 1611,25 09.08.2017 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
210/17 odvoz odpadu 07/17 647,01 647,01 09.08.2017 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
209/17 telefonické poplatky 07/2017 347,79 417,35 09.08.2017 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 35763469
208/17 Energia 07/2017 2777,73 3333,28 07.08.2017 Magna energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany 35743565
207/17 prenájom kávovaru 08/2017 22,24 26,69 07.08.2017 Miko Káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
206/17 vyúčtovanie teplo 07/2017 547,91 657,49 07.08.2017 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
205/17 PHM 16.07.2017-31.07.2017 193,22 231,87 04.08.2017 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
204/17 offline monitoring 07/2017 185,00 222,00 04.08.2017 Slovakia Online, s.r.o. Riazanská 57, 831 03 Bratislava 31402445

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.