Číslo Popis Cena bez DPH Cena s DPH Dátum doručenia Dodávateľ Adresa IČO  
76/18 dodávka kávy 16x250g 54,56 65,47 29.03.2018 Miko Káva, s.r.o. Dlhá 401, 972 13 Nitrianske Pravno 36316237
75/18 kancelársky materiál (archívny box, spony) 289,75 347,70 27.03.2018 Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen 31628605
74/18 odvoz odpadu - 1. splátka 1941,03 1941,03 26.03.2018 Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481
73/18 telefonické poplatky 02/2018 1267,97 1521,56 27.03.2018 Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava 35697270
72/18 PHM 01.03.2018-15.03.2018 102,02 122,43 27.03.2018 Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava 31322832
71/18 vyúčtovanie teplo za rok 2017 (01-09/2017 VA Hanulova 5/B) -2804,01 -3364,81 27.03.2018 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
70/18 vyúčtovanie teplo za rok 2017 (10-12/2017 VA Sliačska 1) -471,83 -566,20 27.03.2018 Bratislavská teplárenská, a.s. Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava 35823542
69/18 seminár - Ochrana osobných údajov so zameraním na organizácie štátnej správy a samosprávy 78,00 78,00 23.03.2018 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
68/18 seminár - Ochrana osobných údajov v roku 2018 (2 osoby) 156,00 156,00 23.03.2018 PROEKO - Inštitút vzdelávania, s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 35900831
67/18 hygienické potreby 285,30 342,36 21.03.2018 Juraj Spišák - Majster Papier Wolkrova 5, P.O.Box 212, 851 01 Bratislava 13959603

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.