Číslo
30/20
Popis
poplatok za komunálny odpad - 1. splátka
Cena bez DPH
542,62
Cena s DPH
651,15
Faktúra na zákl. zmluvy
služba vykonaná v súlade s Rozhodnutím o určení poplatku č. 4/20/010168-36/63/961379 zo dňa 17.1.2020
Faktúra na zákl. obj.
Dátum doručenia
30.01.2020
Dodávateľ
Hlavné mesto SR Bratislava
Adresa
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO
00603481
Príloha

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.