Číslo
145/17
Popis
odvoz odpadu 5/2017
Cena bez DPH
696,78
Cena s DPH
696,78
Faktúra na zákl. zmluvy
Faktúra na zákl. obj.
Dátum doručenia
07.06.2017
Dodávateľ
Hlavné mesto SR Bratislava
Adresa
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO
00603481
Príloha

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.