Podkategorie:
folder.png Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3) Súbory: 3
folder.png Operačný program Výskum a inovácie (OPVaI) Súbory: 21
folder_moder.png Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) Súbory: 5
folder.png Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 Súbory: 2
folder.png Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov Súbory: 5
folder.png Metodické pokyny a metodické výklady CKO Súbory: 2

Metodické pokyny
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-pokyny-cko/

Metodické výklady
http://www.partnerskadohoda.gov.sk/metodicke-vyklady-cko/

folder_moder.png Logá, dizajn manuál Súbory: 88
folder_moder.png Národný plán využitia a rozvoja výskumnej infraštruktúry Súbory: 1
folder_moder.png HODNOTIACE A VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ PRE PROJEKTY VÝSKUMU A VÝVOJA OPERAČNÉHO PROGRAMU VÝSKUM A INOVÁCIE - MŠVVAŠ SR Súbory: 4
 
zip.pngZriaďovacia listina s dodatkami , verzia Stiahnuť
zip.pngŠtatút VA , verzia Stiahnuť
pdf.pngTS Otváracia konferencia 17.12.2019 , verzia Stiahnuť
pdf.pngDohoda o plnomocenstve , verzia Stiahnuť
pdf.pngDodatok č.1 k dohode o plnomocenstve , verzia Stiahnuť
pdf.pngDe Minimis Aid Scheme for Supporting Bilateral Relations in the Area of Business Development and Innovation , verzia Stiahnuť
pdf.pngTemplate - Contribution Agreement+Grant Offer Letter (SK and ENG)) , verzia Stiahnuť
pdf.pngSchéma pomoci de minimis na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) DM-15_2019 , verzia Stiahnuť
pdf.pngUsmernenie SO pre OPII pre žiadateľov/prijímateľov v rámci dopytovo-orientovaných projektov implementovaných VA v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR , verzia Stiahnuť
pdf.pngBIN BF01 – Výzva na cestovné granty (Travel Grant) , verzia Stiahnuť
pdf.pngVýzva BIN SG01 redakčná oprava , verzia Stiahnuť

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.