Podkategorie:
folder_moder.png Príručka pre žiadateľa NFP Súbory: 7
folder_moder.png Príručka oprávnenosti výdavkov Súbory: 10
folder_moder.png Príručka k procesom VO Súbory: 5
 
pdf.pngPríručka oprávnenosti výdavkov , verzia 7.4 Stiahnuť
pdf.pngSystém monitorovania a hodnotenia Operačného programu Výskum a inovácie , verzia Stiahnuť
pdf.pngPríručka k procesom VO , verzia 5.0 Stiahnuť
zip.pngPpZ_v4.1_OPVaI-VA_DP_2017_2.1.1-1.1.3-03_teaming , verzia Stiahnuť
zip.pngVzor zmluvy o poskytnutí NFP , verzia Stiahnuť
zip.pngPríručka pre zahraničného experta pre posúdenie výskumných stratégií projektov dlhodobého strategického výskumu , verzia Stiahnuť
zip.pngPríručka pre zahraničného experta pre posúdenie strategickej výskumnej agendy centra excelentnosti do roku 2023 na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu- II.etapa , verzia Stiahnuť
zip.pngPríručka pre zahraničného experta pre posúdenie plánu modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a výskumnej stratégie na roky 2016-2023 v rámci výziev na podporu mobilizácie excelentných výskumných tímov v oblastiach špecializácie RIS3 SK , verzia Stiahnuť
pdf.pngMetodická pomôcka k vlastnému overeniu splnenia pravidiel štátnej pomoci pre realizáciu nezávislého výskumu a vývoja , verzia Stiahnuť
excel.pngPríloha k Metodickej pomôcke k vlastnému overeniu splnenia pravidiel štátnej pomoci pre realizáciu nezávislého výskumu a vývoja pri podpore z OP Výskum a inovácie - individuálne overenie pred podaním ŽoNFP , verzia Stiahnuť
pdf.pngPraktická metodická pomôcka pre žiadateľov k procesu verejného obstarávania , verzia Stiahnuť

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.