ISVA

Rozpočet cez systém ISVA je pre výzvy COVID-19 neaktuálny.

Relevantný je vždy rozpočet, ktorý tvorí prílohu Žiadosti o NFP tej ktorej predmetnej výzvy (aktuálne pri každej výzve). 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

ISVA - online aplikácia rozpočtu projektu

(relevantné len pre výzvy, kde je/bol predpísaný rozpočet cez ISVA online systém!)

Dostupná na adrese https://isva.vyskumnaagentura.sk


Príručka k rozpočtu projektu

https://isva.vyskumnaagentura.sk/prirucka_k_rozpoctu_projektu.pdf


Archív príručiek k rozpočtu

Predchádzajúce verzie príručiek k rozpočtu projektu pre prácu v ISVA.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.