Informačný systém Výskumnej agentúry

Informačný systém výskumnej agentúry (ISVA) je online aplikácia, dostupná prostredníctvom internetového prehliadača na adrese https://isva.vyskumnaagentura.sk

Primárnou funkcionalitou ISVA je správa rozpočtov k projektom.

Všetci žiadatelia v rámci predkladaných Žiadostí o NFP (projektov) musia vyplniť rozpočet v aplikácii ISVA, pokiaľ nie je inak určené vo vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o NFP ! Partner/partneri priamo nevstupujú do aplikácie, za partnerov vypĺňa rozpočet Žiadateľ.

Aktuálna príručka k rozpočtu projektu

https://isva.vyskumnaagentura.sk/prirucka_k_rozpoctu_projektu.pdf


Archív príručiek k rozpočtu

Predchádzajúce verzie príručiek k rozpočtu projektu pre prácu v Informačnom systéme Výskumnej agentúry (ISVA).

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.