Gravicky prvok - pásik - EEA

Dátum

 Kód výzvy 

Názov

Zdroj  financovania  Alokácia €  

Uzávierka

Stav

08.07.2020 Výzva na výber odborných hodnotiteľov FM EHP/NFM Otvorená  Otvorená
03.03.2020 BIN BF01  Cestovný grant v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy

FM EHP/NFM 

30 000    

31.12.2020 

Ukončená

29.06.2020 BIN SGS01  Schéma malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) 

NFM 

1 058 824

23.10.2020 

Ukončená 

17.06.2021 BIN 01 Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

NFM 

11 578 235

17.09.2021 

Ukončená 

30.07.2021 

BIN 02

                Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania

FM EHP 

5 415 882

04.10.2021 

Ukončená 

30.11.2021 BIN SGS02

Výzva na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského

vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom

NFM

2 470 588 

28.02.2022

 Ukončená

18.08.2021 BIN BF03 Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív

FM EHP/NFM 

70 000 

31.12.2022 

Ukončená

22.11.2021 BIN BF02 Výzva pre bilaterálne iniciatívy v oblasti vzdelávania

FM EHP/NFM 

50 000  

31.12.2023 

Otvorená

13.04.2022 BIN SGS03

Výzva na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania,

strednými školami a súkromným sektorom

FM EHP 1 058 824  30.06.2022 Ukončená
15.02.2023 BIN BF04 Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív FM EHP/NFM  70 000 30.06.2024 Otvorená

 

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, vyhlásila dňa 8. júla, 2020 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Prostredníctvom databázy bude zabezpečená transparentná, objektívna a kvalitná realizácia hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých odborníkov predkladaných žiadostí o projekt. Databáza bude využívaná k procesu odborného hodnotenia pre naplnenie cieľa programu „Zvýšená tvorba hodnôt a udržateľný rast“, a to pre hodnotenie žiadostí o projekt k vyhlasovaným výzvam na predkladanie žiadostí o projekty.

Hodnotenie žiadostí o projekt bude honorované sumou max. 250,00 EUR/projekt. Príslušné náležitosti k výberu uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa zašle uchádzač v elektronickej forme na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.