Gravicky prvok - pásik - EEA

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (kód výzvy: BIN SGS03)

Dátum zverejnenia: 17.10.2022

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vydala dňa 17.10.2022 Rozhodnutia o schválení žiadosti o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) (BIN SGS03) financovanej z Finančného mechanizmus EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci Výzvy boli prijaté 3 žiadosti v požadovanej výške grantov 578 737,20 € a schválené boli všetky 3 žiadosti o projekt v celkovej výške 555 145,45 €. Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a donorskými štátmi s využitím medzinárodnej mobility. Podporené projekty budú realizované s projektovým partnerom z donorských štátov.   

  

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.