Gravicky prvok - pásik - EEA

Úprava Príručky pre žiadateľa a projektového partnera k výzvam BIN SGS02 a BIN SGS03

Dátum zverejnenia: 12.8.2022

Správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP upozorňuje na úpravu Príručky pre žiadateľa a projektového partnera k výzvam BIN SGS02 a BIN SGS03 s cieľom zosúladiť Príručku so znením predmetných výziev. Úprava sa týka odstránenia textu „(nesúvisiace s rekonštrukciou a renováciou)“ v riadku „Výdavky na materiál a zásoby (Costs of consumables and supplies)“ tabuľky PRIAME OPRÁVNENÉ VÝDAVKY (Direct eligible costs) na strane 23, kapitola 8.1.2. Pojmy súvisiace s prípravou rozpočtu.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.