Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS03) je uzatvorená

Dátum zverejnenia: 1.7.2022

Výzva na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS03) financovaná z Grantov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky bola uzatvorená v 30.6.2022. V rámci Výzvy boli prijaté 3 žiadosti v celkovej výške žiadaného grantu 578 737,20 €. V súčasnosti prebieha posudzovanie a hodnotenie žiadostí.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.