Gravicky prvok - pásik - EEA

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02)

Dátum zverejnenia: 1.7.2022

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02) sú známe.

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 1. 7. 2022 Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) financovanej z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu SR. V rámci Výzvy bolo prijatých 13 žiadostí v požadovanej výške grantov 2 234 848,10 €, z toho bolo schválených 11 žiadostí o projekt v celkovej výške 1 914 117,70 €.

Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt v rámci výzvy BIN SGS02 nájdete  <<TU>>.

Výzva bola vyhlásená 30.11.2021 s cieľom zvýšiť kvalitu a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku najmä v rámci dvoch programových oblastí: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Pre výzvu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 2 470 588 €. Výzva bola uzatvorená 28.02.2022.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.