Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS03)

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy BIN SGS03

Dátum zverejnenia: 17.10.2022

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) (BIN SGS03) sú známe.

Výskumná agentúra ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vydala dňa 17.10. 2022 Rozhodnutia o schválení žiadosti o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) (BIN SGS03) financovanej z Finančného mechanizmus EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci Výzvy boli prijaté 3 žiadosti v požadovanej výške grantov 578 737,20 € a schválené boli všetky 3 žiadosti o projekt v celkovej výške 555 145,45 €.

<TU> nájdete Výsledky výzvy na predkladanie žiadosti o projekt BIN SGS03, alebo na web stránke v sekcii Vyhlásené výzvy.

Výzva bola vyhlásená 13.4.2022 s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci hlavných oblastí podpory: Zelené inovácie v priemysle, Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Pre výzvu boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 058 824 eur. Výzva bola uzatvorená 30.6.2022.

 

Výzva schémy malých grantov BIN SGS03 vyhlásená

Dátum zverejnenia: 13.04.2022

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vyhlasuje Výzvu schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS03) financovanú z  Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Výzva podporí medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku najmä v dvoch hlavných oblastiach podpory: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Oprávnený žiadateľ musí mať projektového partnera z donorských štátov.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a donorskými štátmi s využitím medzinárodnej mobility ako nástroja na zvyšovanie schopností a budovanie vedomostí a zlepšenie všeobecnej kvality vzdelávania na Slovensku.

Ide o poslednú výzvu vyhlásenú Výskumnou agentúrou v rámci programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP financovanú z Grantov EHP a Nórska v programovom období 2014-2021.

Výška finančného príspevku na projekt: od 5 000 EUR do 200 000 EUR

Alokácia na výzvu: 1 058 824 EUR

Dátum uzatvorenia výzvy:  30. jún 2022

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.

Viac informácií o Výzve je dostupných na webovej stránke správcu programu: vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy.

 

 

 

VÝZVA

 

PRÍLOHY K VÝZVE

 

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA

 

 

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA vydaná Správcom programu

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.