Gravicky prvok - pásik - EEA

Výzva na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02)

Výsledky výberového procesu v rámci Výzvy BIN SGS02

Dátum zverejnenia: 1.7.2022

Výskumná agentúra, ako Správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP, vydala dňa 1.7.2022 Rozhodnutie o schválení žiadosti o projekt v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (BIN SGS02) financovanej z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V rámci Výzvy bolo prijatých 13 žiadostí v požadovanej výške grantov 2 234 848,10 €, z toho bolo schválených 11 žiadostí o projekt v celkovej výške 1 914 117,70 €. Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom na inštitucionálnej úrovni. Podporené projekty budú realizované s projektovým partnerom z Nórska. 

 

Výzva schémy malých grantov BIN SGS02 vyhlásená

Dátum zverejnenia: 30.11.2021 

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom (kód výzvy: BIN SGS02) financovanú z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Výzva je zameraná na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami, strednými školami a  podnikmi na Slovensku a v Nórsku s cieľom zvýšiť kvalitu a dôležitosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku, v rámci dvoch oblastí: zelené inovácie v priemysle a verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní.

Projekty na stredoškolskej úrovni sa môžu zamerať na rozvoj odborného vzdelávania a prípravy (OVP) a/alebo na preklenutie priepasti medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce. Projekty na úrovni vysokoškolského vzdelávania sa môžu zamerať na budovanie intenzívnejšej spolupráce s malými a strednými podnikmi a vzdelávacími inštitúciami a na podporu kariérneho rozvoja výskumných pracovníkov.

Očakáva sa, že projekty posilnia bilaterálnu spoluprácu medzi Slovenskom a Nórskom na inštitucionálnej úrovni. Podporené budú projekty realizované s projektovým partnerom z Nórska.

Výška finančného príspevku na projekt: od 10 000 eur do 200 000 eur

Alokácia na Výzvu: 2 470 588 eur

Dátum uzatvorenia výzvy: 28.2.2022

Žiadosti o projekt sa predkladajú v anglickom jazyku v elektronickom systéme egrant.    

 

 

VÝZVA

PRÍLOHY K VÝZVE

 

PRÍRUČKA PRE ŽIADATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA

 

PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA

 << PRÍRUČKA PRE PRIJÍMATEĽA A PROJEKTOVÉHO PARTNERA >>

 

 

 

 

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.