Gravicky prvok - pásik - EEA

Cestovný grant v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy (BIN BF01)

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP vyhlasuje výzvu na Cestovné granty (BIN BF01), financovanú z Fondu pre bilaterálne vzťahy Grantov EHP a Nórska. Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi, ktorými sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko. Realizované aktivity v rámci Cestovného grantu musia priamo nadväzovať na ciele a očakávané výsledky Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP. 

V rámci výzvy je možné uchádzať sa o paušálny príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 3000€. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 30 000€. 

Žiadosti o príspevok sa vypĺňajú v anglickom jazyku v systéme E-grant, ktorý je na našej stránke.

Dátum zverejnenia výzvy: 3.3.2020. Dátum uzavretia výzvy: 31.12.2020, alebo do vyčerpania alokácie určenej na výzvu.

Výzva:

Prílohy k výzve:

 

PRÍRUČKA PRE BILATERÁLNY FOND VRÁTANE PRÍLOH (Usmernenie U-NKB-4/2019 k Príručke pre bilaterálny fond) vydaná Úradom vlády

 

Zmluva o príspevku + Ponuka na poskytnutie príspevku (predloha):

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.