Gravicky prvok - pásik - EEA

Harmonogram výziev

Vyhásené výzvy v rámci Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP

Dátum zverejnenia

Kód výzvy

Názov výzvy

Finančný mechanizmus

Stav

3.03.2020

BIN BF01

Výzva na cestovný grant (biznis časť)

FM EHP a Nórska

prebieha

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o projekt na kalendárny rok 2020

Názov výzvy

Kód výzvy

Finančný mechanizmus

Indikatívny dátum vyhlásenia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu

Výzva na podporu start-upov

BIN SGS01

Nórsky FM

júl 2020

  1 058 824 Eur

Výzva na podporu inštitucionálnej spolupráce

BIN SGS02

Nórsky FM

jeseň 2020

  2 470 588 Eur

Výzva na podporu medzinárodnej mobility

BIN SGS03

FM EHP

jeseň 2020

  1 058 824 Eur

Výzva 1 na podporu rozvoja obchodu, inovácií a MSP

BIN 01

Nórsky FM

leto 2020

11 578 235 Eur

Výzva 2 na podporu rozvoja obchodu, inovácií a MSP

BIN 02

FM EHP

december 2020

  5 415 883 Eur

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na kalendárny rok 2020

Názov výzvy

Kód výzvy

Finančný mechanizmus

Indikatívny dátum vyhlásenia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu

Výzva na cestovný grant (biznis časť)

BIN BF01

FM EHP a Nórska

marec 2020

30 000 Eur

Výzva na cestovný grant (vzdelávacia časť)

BIN BF02

FM EHP a Nórska

jeseň 2020

30 000 Eur

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.