Gravicky prvok - pásik - EEA

Harmonogram výziev

Vyhásené výzvy v rámci Programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP

Dátum zverejnenia

Kód výzvy

Názov výzvy

Finančný mechanizmus

Stav

3.03.2020

BIN BF01

Výzva na cestovný grant (biznis časť)

FM EHP a Nórska

uzatvorená

29.06.2020 BIN SGS01 Výzva na podporu start-upov Nórsky FM uzatvorená
17.06.2021 BIN 01 Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania Nórsky FM otvorená
30.07.2021 BIN 02 Výzva na predkladanie žiadostí o projekt na podporu inovácií a rozvoja podnikania  FM EHP otvorená
18.08.2021 BIN BF03 Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív FM EHP a Nórska otvorená

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o projekt na rok 2021

Názov výzvy

Kód výzvy

Finančný mechanizmus

Indikatívny dátum vyhlásenia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu

Výzva na podporu inštitucionálnej spolupráce (vzdelávacia časť)

BIN SGS02

Nórsky FM

druhá polovica 2021

  2 470 588 Eur

Výzva na podporu medzinárodnej mobility (vzdelávacia časť)

BIN SGS03

FM EHP

druhá polovica 2021

  1 058 824 Eur

 

Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o príspevok v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy na rok 2021

Názov výzvy

Kód výzvy

Finančný mechanizmus

Indikatívny dátum vyhlásenia výzvy

Indikatívna výška finančných prostriedkov na výzvu

Výzva na podporu bilaterálnych iniciatív (vzdelávacia časť)

BIN BF02

FM EHP a Nórska

druhá polovica 2021

50 000 Eur

 

 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.