Gravicky prvok - pásik - EEA

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a MSP informuje, že naďalej prebieha posudzovanie projektov, ktoré boli prihlásené do Výzvy schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov) BIN SGS 01. Správca programu bude o výsledku posudzovania  informovať v nasledujúcich týždňoch.

Cieľom výzvy je podporiť už existujúce start-upy, so zámerom zlepšiť podmienky a možnosti pre ich rast a rozvoj v dvoch ťažiskových oblastiach:  1. zelené inovácie v priemysle a 2. verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Výzva je financovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.  

 

 

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, organizovala 15.7.2020 online Infoseminár k vyhlásenej Výzve schémy malých grantov na podporu začínajúcich podnikov (start-upov). V prezentáciách zo seminára nájdete podrobné informácie o výzve, spôsob vypĺňania žiadosti v systéme egrant a finančné pravidlá pre žiadateľa. Audio záznam pripravujeme.

Výskumná agentúra, ako správca programu Rozvoj obchodu, inovácií a MSP, vyhlásila Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o projekt za účelom zostavenia databázy odborných hodnotiteľov. Prostredníctvom databázy odborných hodnotiteľov bude zabezpečená transparentná, objektívna a kvalitná realizácia hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých odborníkov predkladaných žiadostí o projekt.

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.