Gravicky prvok - pásik - EEA

Prezentácie z infoseminára k Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01)

Výskumná agentúra ako správca programu Rozvoj obchodu inovácií a malých a stredných podnikov, organizovala 7.7.2021 online infoseminár k vyhlásenej Výzve na podporu inovácií a rozvoja podnikania (BIN 01), ktorá je financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.

V prezentáciách zo seminára nájdete informácie o výzve, spôsob vypĺňania formulára žiadosti v systéme egrant a finančné pravidlá pre žiadateľa. 

Používaním stránok www.vyskumnaagentura.sk vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s nastavením prehliadača.